XXVII Ogólnopolska Spartakiada Prawników
Szczecin, 7-11.09.2016

Warunki udziału w Spartakiadzie 2016

1. Warunkiem rejestracji uczestnika jest elektroniczne przesłanie formularza z niniejszej strony zawierającego m.in. dowód uiszczenia opłaty i dowód poświadczający ukończenie studiów prawniczych bądź przynależności korporacyjnej.

Rejestracja następuje jedynie poprzez elektroniczne przesłanie formularza zgłoszenia indywidualnego (także dla osób, które biorą udział tylko w dyscyplinach drużynowych).

Elektroniczne zgłoszenia drużyn są niezbędne dla możliwości wzięcia udziału w spartakiadzie przez daną drużynę, ale nie zastępują zgłoszenia indywidualnego. Osoba, która nie dokona zgłoszenia indywidualnego nie będzie mogła wziąć udziału w Spartakiadzie także w dyscyplinie drużynowej.

2. Ostateczny termin zgłoszeń – zarówno indywidualnych jak i drużynowych (z potwierdzeniem uiszczenia opłaty), upływa z dniem 31 sierpnia 2016 roku;

3. Udział w konkursie strzeleckim oraz turnieju golfowym będzie dodatkowo płatny, o czym będziemy Państwa informować w terminie późniejszym na stronie internetowej oraz za pośrednictwem Facebooka.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: biuro@spartakiada2016.pl

Formularz kontaktowy

Zapytania:

podaj adres email
potwierdź adres email
Sending

+48 601 480 205

biuro@spartakiada2016.pl

Adres do korespondencji:

Stowarzyszenie XXVII Ogólnopolska Spartakiada Prawników Szczecin 2016
Stowarzyszenie XXVII Ogólnopolska Spartakiada Prawników Szczecin 2016
ul. Narutowicza 6/4
ul. Narutowicza 6/4
70-231 Szczecin
70-231 Szczecin